خرید و فروش آنلاین هیرو به صورت رایگان

ارسال شده توسط :محمد رضایی

تاریخ : 1401/05/12


فروش چند اکانت در سرور وارمین

بازدید : 328 نفر

مشخصات :

نسخه :

wrath of the lich king | 3.3.5

سرور :

Warmane

ریلیم :

Icecrown

کلاس :

Warrior

نژاد :

Horde

نسل :

Troll

نوع آیتم :

PVP-PVE

آیتم لول :

284

شغل :

Tailoring,Jewelcrafting,Enchanting,Inscriptions,Engineering,Blacksmithing,Alchemy,Cooking,First Aid,Fishing

سبک بازی :

DPS,TANK,Healer

نام هیرو :

Pallitic

لینک آرموری :

لینک

توضیحات :

اکانت اول:

Demotic | Warlock 6.5 Demo/affli(Engineering+Tailoring)

Level 68 Druid(450 Enchanting)

قیمت: چهارصد هزار تومن.اکانت دوم:

Begone | Rogue 6.5 Combat(Engineering+Tailoring)

Palitic | Paladin 6.4 Holy(Engineering+Jewelcrafting)

Warfanattic | Warrior 6.5 Fury(Engineering+Jewelcrafting)

قیمت: یک میلیون و پونصد هزارتومن.اکانت سوم:

Priestic | Priest 6.5 Shadow/disc(Engineering+Tailoring)

Lunaatic | Druid 6.5 Balance(Engineering+Tailoring)

Pallittic | Paladin 6.3 Holy/6.5 Prot(Engineering+Alchemy)

Paliitic | Paladin 6.4 Holy(Alchemy+Inscription)

2تا تویینک لول 19 و 3تا هیرو لول 80 بدون آیتم هم توی این اکانت هست. اکانت پرمیومه.

قیمت: دو میلیون و پونصد هزار تومناکانت چهارم:

Warfanatic | Warrior Bis fury(Shadowmorune) / 6.5 prot(Engineering+Blacksmithing)

Shamitic | Shaman 6.1 Resto(Engineering+Jewelcrafting)

Celestic | Druid Bis feral cat / 6.4 Resto(Engineering+Jewelcrafting)

Pallitic | Paladin Bis Retri(Shadowmourne) / Bis Prot / 6.4 Holy / 6.5 PVP ret (Engineering+Jewelcrafting - 9.5k Achievement Points)

Desolatic | Death knight Bis Unholy(Shadowmourne) / Bis blood tank(Engineering+Tailoring)

Shiftic | Druid 6.4k Resto / 6.3k feral bear(Herbalism)

Pyrotic | Mage Bis fire(Engineering+Tailoring)

Huntic | Hunter 6.5 MM(Engineering+Jewelcrafting)

اکانت پرمیوم هست 3تا شدومورن داره. پالادین تعداد بالایی مانت و تایتل داره. برای شامان هیچ مبلغی نمیدید.

قیمت: پنج میلیون تومن

تقریبا همه هیروها مانت لیچ کینگ رو دارند. جم و انچنت ها انجام شده ایمیل همراه با اکانت داده میشه.


شماره تماس با فروشنده : 09196661480

قیمت : 400,000 تومان