خرید و فروش آنلاین هیرو به صورت رایگان

permium acc (warrior 6325 dps-6k tank-full pvp)
permium acc (warrior 6325 dps-6k tank-full pvp)
permium acc (warrior 6325 dps-6k tank-full pvp)
permium acc (warrior 6325 dps-6k tank-full pvp)

ارسال شده توسط :Aynz

تاریخ : 1399/10/19


permium acc (warrior 6325 dps-6k tank-full pvp)

بازدید : 267 نفر

مشخصات :

نسخه :

wrath of the lich king | 3.3.5

سرور :

Warmane

ریلیم :

Ice Crwon

کلاس :

Warrior

نژاد :

Alliance

نسل :

Draenei

نوع آیتم :

PVE

آیتم لول :

6325

شغل :

Blacksmithing

سبک بازی :

DPS,TANK

نام هیرو :

Aynz

لینک آرموری :

لینک

توضیحات :

Warrior 6325

State Fixe Fix

Weapone Lk 25 HC

2 bix trinket

full set


شماره تماس با فروشنده : 9196186495

قیمت : 300,000 تومان