خرید و فروش آنلاین هیرو به صورت رایگان

ارسال شده توسط :kakookalo

تاریخ : 1397/10/26


فروش پالادین Tank - Healer -DPS

بازدید : 336 نفر

مشخصات :

نسخه :

legion

سرور :

wow-freakz

ریلیم :

wow freakz

کلاس :

Paladin

نژاد :

Horde

نسل :

Tauren

نوع آیتم :

PVP-PVE

آیتم لول :

910

شغل :

Alchemy

سبک بازی :

DPS,TANK,Healer

نام هیرو :

Miladneron

لینک آرموری :

لینک

توضیحات :

پالادین تانک dps و هیلر آیتم لول 910
trait tank 54
dps 54
healer 45
alchemy fulllllllll
3 rank herb fulllllllll
3 rank pvptalent 40
bag 30tai
4ta mount dare


شماره تماس با فروشنده : 09305220745

قیمت : توافقی